EN

KOTON

ÇEVRE POLİTİKASI

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz. Temeli “Önce İnsan" olan yönetim anlayışını benimseyen Koton Mensucat , çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir. 

Bu nedenle;

• Çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek.
• Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak.
• Gelişen çevre koruma sistemlerini ve tekniklerini izleyerek, küresel kaynakları etkin kullanmak.
• Kimyasal ve atık oranlarını azaltmak ve bunların bertaraf edilmesini takip etmek.
• Üretim kaynaklarındaki kirlilik proseslerini ortadan kaldırmak.
• Ürünlerimizin yaşam boyu tehlike yaratacak çevresel etkilerini tasarım aşamasında dikkate alarak kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kaynaklarından yararlanmak, hedefimizdir.

Çevre Koruma Faaliyetlerimiz
• Hava kalitesinin korunması,
• Su kirliliği kontrolü,
• Atık yönetimi,
• Çevre yönetim sistemi 
• Toplumu bilgilendirme olup, tüm Koton mensucat ailesindeki çalışanlarımızın yaşanılır bir çevre yaratmak yönünde çaba sarf etmelerini teşvik ediyoruz.

Rakamlarla Koton

2010 YILINDA KURULDU
50000+ TESLİM EDİLEN PROJELER
500+ ÇALIŞAN PERSONEL